Läraren och klockan – prioriteringar underlättar

Eva Bergman Chinapah bloggEn lärares arbetsdag är mångfacetterad och innehåller ofta många olika arbetsuppgifter förutom själva undervisningen. Detta kan innebära att tiden i vissa fall kan upplevas som en bristvara. Vad kan vi då göra på skolorna för att underlätta lärarens arbete tillsammans med rektorer och annan personal på skolan?

Läraryrket kännetecknas idag av en viss frihet att forma undervisning och planering inom vissa bestämda ramar. Vi lärare ska möta eleven där den befinner sig. Detta ställer krav på läraren men även på skolverksamheten i stort. Vi är många som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. I klassrummet bedrivs undervisning där läraren vill motivera och skapa insikt hos förhoppningsvis vetgiriga elever. I nästa stund är det dags för möte med kollegorna i arbetslaget för att följa upp elever och planera skolprojekt som temaveckor eller studiebesök. Plötsligt ringer jobbtelefonen och en orolig förälder undrar hur det går för hennes dotter i skolan. Sedan ska vi inte nämna alla oförutsedda händelser och möten som sker under en arbetsdag.

På en lärares arbetsbord hamnar även vissa administrativa arbetsuppgifter. En sådan enkel sak som kopiering kan ta tid i anspråk från en lärare som hellre skulle lägga denna tid på att planera undervisningen eller ha ett uppföljningssamtal med en elev som behöver extra stöd. Den skriftliga dokumentationen av elevresultat är viktigt men kräver även den tid och administrativa åtgärder. Likaså alla mail som måste besvaras. Hur skapar vi förutsättningar för lärarna att hinna med sitt jobb idag?

Som rektor på en skola är det viktigt att vara en del av lärarnas arbetsvardag och skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete inom ramen för sin yrkesroll. Det förutsätter en konstruktiv och kontinuerlig dialog mellan lärare och skolledning i positiv anda där goda exempel lyfts fram. En tydlig ansvarsfördelning mellan lärare, övrig skolpersonal och skolledning kan underlätta. Likaså tillgången till digitala verktyg och fortbildning inom detta för att skapa förutsättningar för lärare att effektivisera sitt arbete och minska tidsåtgången eller helt ta bort vissa administrativa uppgifter. Rektorernas arbete blir framförallt att skapa organisatoriska förutsättningar och välförankrade rutiner för en bra arbetsmiljö för läraren där andra yrkesgrupper på skolan kan ge stöd. Detta kan även innebära att skapa flexibilitet kring mötesstruktur och annat för att arbetslagen ska kunna hitta individuella lösningar som passar verksamheten de verkar i.

Att sätta gränser kan låta enkelt men är något som kan underlätta för lärares arbetsbörda. Om rektorerna prioriterar sätts tydliga fokus på vissa frågor. Detta underlättar och kan minska arbetsbördan och känslan av att inte hinna med. Arbetssituationen blir då mindre spretig. Lärare tar ofta hjälp av varandra och det kollegiala samarbetet är också ett otroligt viktigt inslag i en lärares yrkesvardag.

Vi lärare har ett dynamiskt, engagerande och utmanande jobb som i sin tur kräver flexibilitet, engagemang och tydlighet bland mycket annat.

Eva Bergman Chinapah, lärare och inriktningsledare Östra Real

Lyssna på podden ”Läraren och klockan” på whenyouarelarare.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.