Alla för eleven

jonahbloggVarför jobbar vi på skola? Lockar den massiva lönen? Beror det på all positiv publicitet i media? Beror det på konferensresorna till Paris? Svaret lutar åt ”nej”. Vi jobbar på skola, till allra största del, för att vi ges en unik möjlighet att utveckla elever i grupp och som individer. En möjlighet att lägga grunden för deras framtida yrkesliv och sociala samspel.

I denna utveckling behövs en rad olika människor och yrkesroller. Allt från skolsköterskor, lokalvårdare och kökspersonal till rektorer, lärare och fritidspedagoger. Alla har vi ett gemensamt ansvar och ett gemensamt mål, och det är genom samarbeten mellan all personal och deras kompetens som utvecklingen frodas allra bäst.

När jag faktiskt reflekterar över kedjan av personal som är inblandade i en elevs skoldag, eller när jag tittar tillbaka på den process som lett till att en elev lyckats vända en negativ skolsituation till något positivt, blir insikten att det är en betydande mängd människor som möter, påverkar och stöttar varje elev. Likt samhället i stort är var och en av oss helt beroende av att andra i vår närhet gör sitt jobb på bästa sätt.

Om mitt team inte kommer längre i ett elevärende, om vi försökt med alla lösningar och tillvägagångssätt som vi förmår är vi beroende av att exempelvis specialpedagoger, kuratorer eller rektorer hjälper oss framåt. Teamets vikt varierar och anpassas efter varje elevs behov.

Det kan också vara så att en för stor organisation runt en viss elev inte alltid är den bästa lösningen. Kristin Näslund, förstelärare på Långbrodalskolan, delar i detta avsnitt med sig av sina tankar och erfarenheter om hur hennes starka team löser problematiska situationer med sina elever. Veronika Tegerhag, skolsköterska på S:t Eriks gymnasium ger oss en inblick i hur hon skulle vilja arbeta ännu närmare elever och föräldrar för att kunna tillgodose deras önskemål och behov.

Oavsett vad som är den bästa lösningen på just din skola är det uppenbart att all personal räknas och att allt vi gör på våra arbetsplatser syftar till att ge våra elever förutsättningar att lyckas i sin vardag. För mig personligen var det en spännande erfarenhet att få samtala med Kristin och Veronika och få en uppfattning om hur de gör på sina skolor och hur mycket engagerade människor vi alla tre har runt omkring oss.

Jonah Lederman, arbetar som fritidsledare och lärare på Lugnets skola i Stockholm

Lyssna på podden ”Alla för eleven” 
When you are lärares poddar läggs löpande ut under våren på whenyouarelarare.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.