Visar alla blogginlägg med kategorin:
Bedömning och betyg

Vi måste stå för vår bedömning!

Första gången jag stod inför att bedöma elever efter en uppgift var jag väldigt nervös och osäker. Visst Per Friberg Bromstensskolanhade vi berört detta på lärarutbildningen men nu skulle jag gå från tanke till handling.

Jag läste kursplaner, pratade med kollegor, tittade på varje enskild elevs arbete om och om igen. Vanan från att själv gå i skolan var ju att mina lärare tog mitt prov eller uppsats och jämförde med redan angivna betygsgränser och det var väldigt mycket upp till läraren och lärarens relation till mig som elev som avgjorde mitt betyg. Med den nya läroplanens intåg blev det mycket tydligare vilka färdigheter och kunskaper hos eleven jag skulle bedöma. Jag tog ett djupt andetag och bestämde mig för vilka av dessa kriterier jag kunde påvisa hos varje elev och utfallet blev hur bra som helst. Jag lärde mig förklara vad ett E faktiskt var och hur vi i texter och prov kunde identifiera de olika betygsstegen.

Samarbeta med kollegor

När vi började med podden och jag fick veta ämnet fick jag lite smått panik. Nu skulle ämnet inte bara diskuteras med min skolledare och mina egna kollegor utan med erfarna pedagoger och skolledare från andra skolor som jag aldrig tidigare träffat. Dessutom i en miljö som för mig inte var hundraprocentigt bekväm och trygg. Ganska snabbt visade det sig att mina farhågor inte stämde. Tvärtom hade vi en väldigt likartad syn på bedömning och på att våga vända och vrida på uppgifter när vi var osäkra. Att våga ta kollegor till hjälp och be om deras uppfattning och bedömning av samma uppgift. Vi måste som lärare våga lita på vår förmåga och vår profession, men också ha tilltro och mandat från våra skolledare som litar på och backar upp vår bedömning.

Så vari ligger då den stora utmaningen i att sätta betyg och bedöma elever? Enkelt förklarat är att en lärare som är tydlig och som kan förklara bedömningen pedagogiskt för sina elever sällan hamnar i diskussioner. Visst kan den enskilda eleven bli besviken och oroa sig, men betygen är ett stöd för att komma framåt. Min erfarenhet säger mig att det inte är eleverna som inte accepterar ett visst betyg utan att den oron, stressen och pressen ofta kommer från föräldrar som har en förutfattad mening om att ett visst betyg är bra och att ett annat är lågt eller direkt dåligt.

Betyg är myndighetsutövning

I skolan är vi under ständig observation från politiker, media och föräldrar. Vi har också en tendens att vara väldigt självkritiska och ifrågasätta oss själva på grund av denna påtryckning utifrån och detta bidrar också till en oönskad diskussion och ibland olustkänslor inför utvecklingssamtal eller föräldrakontakt.

Betyg är inget som är uppfunnet för att sätta dit någon. Däremot är betygen väldigt viktiga för att kartlägga elevers utveckling och progression samtidigt som att det är ett konkurrensmedel för att i grundskolans senare år kunna öka valfriheten till fortsatta studier.

  • Ingen lärare får känna press varken från media eller föräldrar att ändra eller höja betyget hos en viss elev.
  • Vi måste kollektivt motverka betygsinflation. Diskutera med dina kollegor och be om deras åsikt och utlåtanden när du är osäker.
  • Vi måste stå för och vara stolta över vår bedömning, vi är utbildade att tyda läro- och kursplaner och vi är också de som ska sätta dessa betyg.
  • Som ny lärare kan du ta hjälp av olika bedömningsstöd från bland annat Skolverket och också luta dig tillbaka mot dessa vid eventuell diskussion eller besvikelse utifrån.
  • Skolpolitiker och Skolverket bör ta sitt ansvar för att prata väl om skolan och förklara skolsystemet för föräldrar och media samt stödja lärarkåren när skolan som institution blir utsatt för onyanserad kritik.
  • Det är du som lärare som är proffs på att sätta betyg och bedöma!

Per Friberg
Lärare, Bromstensskolan

Lyssna på på podden Det här med betyg.