Visar alla blogginlägg med kategorin:
Introduktionsperiod

Mina råd till dig som nyanställd

Dennis Serwadda_PS blogg

I första avsnittet av When you are lärare–podden som publiceras 2:a februari pratar lärarna Dennis Serwadda, Anna Adrian och Zahia Furustad om att vara Ny som lärare

Jag minns tiden som nyanställd som en tid fylld av förväntan, nervositet och nyfikenhet. En förväntan att slutligen få kliva ut från den egna skolbänken till att få vara den som lär ut, leder, inspirerar och motiverar eleverna till att vilja lära sig och utvecklas till de samhällsmedborgare som vårt läraruppdrag förutsätter.

En nervositet om att få möta svåra frågor, att inte kunna inspirera och motivera men framförallt att inte snabbt nog kunna uppnå de höga förväntningar som jag hade på mig själv. Det var också en nyfikenhet kring allt! Vilka elever kommer jag att få möta? Hur kommer jag att uppfattas av eleverna och föräldrarna eller hur kommer jag att lyckas övertyga mina nya kollegor om att jag nu är en av dem?

Inget av det ovannämnda gick så som jag hade föreställt mig att det skulle gå. Eleverna ställde alldeles för svåra frågor redan från början och så gjorde även deras föräldrar. Kollegorna välkomnade mig även dem med egna förväntningar om kollegiala utbyten. Men i alla dessa nya och alltför snabba vändningar lyckades jag hitta ett fungerade förhållningssätt som jag nu 11 år senare vill dela med mig av.

Elever kommer att ställa svåra frågor. Det ska de också få göra, men räds inte utmaningen. Se det istället som ett samspel där du utmanar dem och de utmanar dig. Kör med öppna kort och låt eleverna få veta att du är en lärare och inte ett uppslagsverk. Ett direkt svar behöver inte alltid vara det bästa svaret. Våga be om att få tänka och återkomma. Det är då som du och eleven oftast kommer att få till en genomtänkt och lärande dialog. Detsamma gäller vårdnadshavarna. Lita på att ni tillsammans vill nå samma mål men att det är du som är proffset på ditt arbete. Lär känna dina kollegor och intressera dig för deras erfarenheter. De sitter på många års beprövad erfarenhet som du kommer kunna ha stor nytta av.

Tänk också på att:

  • Satsa på att bygga relationer med dina elever, men kom ihåg att skilja mellan att vara personlig och privat.
  • Tydlighet, struktur och en öppen dialog hjälper att bygga en grund för ett gott inlärningsklimat.
  • Var alltid förbered men våga också vara flexibel utifrån situationer som uppstår i klassrummet. Det du inte hinner under en lektion hinner du under nästa. Samspelet med dig som lärare är en viktig del av lärandet och kräver tålamod.
  • Var lyhörd för elevernas tankar kring metoder och didaktik. Genom deras tankar och erfarenheter får du en möjlighet att utveckla dina arbetsmetoder.

Välkommen till kåren!

Dennis Serwadda

Lyssna på podden Ny som lärare.