Visar alla blogginlägg med kategorin:
Kollegialt lärande

Läraren och klockan – prioriteringar underlättar

Eva Bergman Chinapah bloggEn lärares arbetsdag är mångfacetterad och innehåller ofta många olika arbetsuppgifter förutom själva undervisningen. Detta kan innebära att tiden i vissa fall kan upplevas som en bristvara. Vad kan vi då göra på skolorna för att underlätta lärarens arbete tillsammans med rektorer och annan personal på skolan?

Läraryrket kännetecknas idag av en viss frihet att forma undervisning och planering inom vissa bestämda ramar. Vi lärare ska möta eleven där den befinner sig. Detta ställer krav på läraren men även på skolverksamheten i stort. Vi är många som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. I klassrummet bedrivs undervisning där läraren vill motivera och skapa insikt hos förhoppningsvis vetgiriga elever. I nästa stund är det dags för möte med kollegorna i arbetslaget för att följa upp elever och planera skolprojekt som temaveckor eller studiebesök. Plötsligt ringer jobbtelefonen och en orolig förälder undrar hur det går för hennes dotter i skolan. Sedan ska vi inte nämna alla oförutsedda händelser och möten som sker under en arbetsdag.

På en lärares arbetsbord hamnar även vissa administrativa arbetsuppgifter. En sådan enkel sak som kopiering kan ta tid i anspråk från en lärare som hellre skulle lägga denna tid på att planera undervisningen eller ha ett uppföljningssamtal med en elev som behöver extra stöd. Den skriftliga dokumentationen av elevresultat är viktigt men kräver även den tid och administrativa åtgärder. Likaså alla mail som måste besvaras. Hur skapar vi förutsättningar för lärarna att hinna med sitt jobb idag?

Som rektor på en skola är det viktigt att vara en del av lärarnas arbetsvardag och skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete inom ramen för sin yrkesroll. Det förutsätter en konstruktiv och kontinuerlig dialog mellan lärare och skolledning i positiv anda där goda exempel lyfts fram. En tydlig ansvarsfördelning mellan lärare, övrig skolpersonal och skolledning kan underlätta. Likaså tillgången till digitala verktyg och fortbildning inom detta för att skapa förutsättningar för lärare att effektivisera sitt arbete och minska tidsåtgången eller helt ta bort vissa administrativa uppgifter. Rektorernas arbete blir framförallt att skapa organisatoriska förutsättningar och välförankrade rutiner för en bra arbetsmiljö för läraren där andra yrkesgrupper på skolan kan ge stöd. Detta kan även innebära att skapa flexibilitet kring mötesstruktur och annat för att arbetslagen ska kunna hitta individuella lösningar som passar verksamheten de verkar i.

Att sätta gränser kan låta enkelt men är något som kan underlätta för lärares arbetsbörda. Om rektorerna prioriterar sätts tydliga fokus på vissa frågor. Detta underlättar och kan minska arbetsbördan och känslan av att inte hinna med. Arbetssituationen blir då mindre spretig. Lärare tar ofta hjälp av varandra och det kollegiala samarbetet är också ett otroligt viktigt inslag i en lärares yrkesvardag.

Vi lärare har ett dynamiskt, engagerande och utmanande jobb som i sin tur kräver flexibilitet, engagemang och tydlighet bland mycket annat.

Eva Bergman Chinapah, lärare och inriktningsledare Östra Real

Lyssna på podden ”Läraren och klockan” på whenyouarelarare.se.

Vill du också förändra framtiden?

farahpsblogg Allt började med en enorm kärlek till språket och en längtan till att få arbeta med barn och ungdomar. Inte visste jag då att jag skulle sitta här, 23 år senare, så mycket rikare, så mycket visare med en ännu större längtan till att förändra. Jag heter Farah Davari och jag arbetar som lärare på Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista. Resan hit har varit lång, krokig, utvecklande, utmanande, spännande och minst sagt lärorik. Jag brukar säga att jag fortfarande lär mig, eftersom jag ställs inför en helt ny utmaning varje gång jag tar emot en grupp nya elever. Det finns ju ingen mall precis, gör så här så lyckas du förhoppningsvis. Nej, riktigt så enkelt är det inte tyvärr. Det där med att bygga relationer och lära känna eleverna, deras styrkor och svagheter, är det absolut viktigaste en lärare ska prioritera. Genom åren har jag varit med om många förändringar i skolans värld, på gott och ont. Bland annat tre olika läroplaner och betygssystem. Har det varit roligt och spännande alla gånger? Givetvis inte! Det är oerhört krävande och slitigt.

Drivkraft och motivation

Vad är det då som får mig att fortsätta? Vad ger mig drivkraften och motivationen? Det är det faktumet att jag får vara med och forma dessa underbara individer, en och en och en. Vid otaliga tillfällen har jag tagit emot elever som har haft det svårt. En del har till och med varit hemmasittare. Dessa elever har oftast inte upptäckt böckernas spännande värld, vissa har aldrig ens öppnat en bok. Tänk er, glädjen i att lyckas hjälpa dem att bli törstiga bokslukare! Var det lätt, som att trycka på en knapp? Absolut inte! Var det värt mödan? Självklart, säger jag med stolthet! Läraryrket är visst tufft och komplext på många sätt. Kan du tänka dig något annat yrke som får utstå så mycket kritik? Någon annan yrkeskår som granskas så ofta och så hårt? Men låt inte motståndet skrämma dig! Det är oerhört berikande att arbeta som lärare och vi behöver bli fler. Att det tyvärr råder en enorm lärarbrist i Sverige i dag har väl knappast undgått någon. Det finns otroligt många barn som väntar på att få lära sig läsa, skriva och räkna men de saknar behöriga och engagerade lärare som längtar efter att möta just deras frågor och behov. Vill du också vara med och förändra framtiden för ett av dessa barn?
Farah Davari, lärare, Stockholms byggtekniska gymnasium och poddvärd
Lyssna på podden ” Skolan i förändring” som släpps 23 mars.