When you are så viktig

Johan Tšrnroth”Tänk vilken ynnest att få ha det främsta yrket av dem alla.” Det var min första strof under mitt senaste tal en riktigt kall novembereftermiddag inom ramen för Lärarförbundet Stockholms initiativ ”Lokal samling för läraryrket”. Ett initiativ för att ge lärare och skolledare de allra bästa förutsättningar att göra skillnad för varje enskild elev.

Det främsta yrket av dem alla… ja, det kanske låter lite högtidligt, lite högtravande och kanske rentav förmätet i någons öron. Men jag menar det verkligen, för som lärare får jag uppleva så många stunder värda att högtidlighålla. Stunder jag för alltid bär med mig och som gör stor skillnad även för mig. Det finns ju inget yrke där jag har möjlighet att ge så mycket och samtidigt få så mycket tillbaka. Att vara förutsättningsgivare för andras utveckling bidrar i allra högsta grad till min egen. Att få möjlighet att göra stora avtryck i en ung människas liv och veta att det jag gör spelar roll… för att inte tala om vetskapen om att min kompetens och gärning i allra högsta grad är ett viktigt bidrag till formandet av ett bättre samhälle. Allt detta viktiga finns i mitt yrkesval. Det är en ynnest som är få förunnad. Som lärare är jag elevens viktigaste resurs. Resursen som kan liknas vid en språngbräda. En språngbräda mot möjliggörandet och en jämlik livschans oavsett bakgrund. Nej, jag kan inte tänka mig något mer meningsfullt. Jag valde att bli lärare – ett val jag är glad och stolt över. Ett val jag aldrig ångrar…

Jag måste peka på utvecklingsområden

Jag valde att engagera mig i Lärarförbundet för att jag ser vilken fantastisk kompetens och potential som finns i den profession som jag tillhör. Att bidra till utveckling av det som behövs för att min profession, mina kollegor, ska få större effekt är det som driver mig. Det innebär att jag med tydlighet behöver peka på utvecklingsområden, ibland även med skarpare ordalag och som också behöver offentliggöras. Detta gör många gånger ont. Inte för att det inte behövs. Nej, det gör ont för att jag genom detta kan bidra till en negativ bild av mitt fantastiska yrke och den skola jag verkar inom. Jag vet nämligen det som alla andra vet. Att det är en parallellprocess. Att det återstår en hel del för att läraryrket ska bli det framtids- och drömyrke som det behöver vara. Det behövs helt enkelt mer …både av ord med beskrivningar av min professions betydelse och konkret handling och beslut som visar detsamma.

Med eftertryck och mot bakgrund av min ovan beskrivna glädje och stolthet över mitt yrkesval vill jag säga följande; skolan är inte bara Sveriges största utan många gånger också Sveriges bästa arbetsplats. Skolan och lärare är också Sveriges viktigaste arbetsplats och profession varför den hela tiden måste vara i fokus, prioriteras och utvecklas.

Våra egna lärare medverkar

Nu, under våren 2017 lanserar Stockholm stads utbildningsförvaltning satsningen ”When you are lärare”. En serie kortare filmavsnitt med tillhörande poddsamtal förda av bland annat lärare, skolledare, forskare och fackliga representanter. Syftet är en välbehövlig nyansering av den negativa bild av läraryrket och skolan som media, och ibland faktiskt också jag bidrar till. Ytterligare en förhoppning är att satsningen ska leda till att attrahera lärare och att få fler att intressera sig för läraryrket.

Det är fantastiskt roligt att mycket i ”When you are lärare” bygger i hög grad på Stockholms lärares egen medverkan. Det innebär att Stockholms lärare och skolledare sträcker på sig och
visar stolthet över sitt yrke och profession och de så värdefulla insatser som de utför varje dag. I mina ögon kan väl inget vara så viktigt och riktigt att känna stolthet över.

Jag är glad över att ha haft förmånen att delta i förarbetet till ”When you are lärare”. Det är ett helt nytt grepp med ett synnerligen viktigt syfte. Jag och mina kollegor i Stockholms skolor behöver fler kollegor. Vi behöver dig som vill göra den skillnad som läraryrket möjliggör. Vi behöver dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla Stockholms skolor för ännu större effekt för varje enskild elev. Vi behöver dig som, precis som jag, också vill ha ynnesten att få ha det främsta yrket av dem alla.

Johan Törnroth
ordförande, Lärarförbundet Stockholm

Mina råd till dig som nyanställd

Dennis Serwadda_PS blogg

I första avsnittet av When you are lärare–podden som publiceras 2:a februari pratar lärarna Dennis Serwadda, Anna Adrian och Zahia Furustad om att vara Ny som lärare

Jag minns tiden som nyanställd som en tid fylld av förväntan, nervositet och nyfikenhet. En förväntan att slutligen få kliva ut från den egna skolbänken till att få vara den som lär ut, leder, inspirerar och motiverar eleverna till att vilja lära sig och utvecklas till de samhällsmedborgare som vårt läraruppdrag förutsätter.

En nervositet om att få möta svåra frågor, att inte kunna inspirera och motivera men framförallt att inte snabbt nog kunna uppnå de höga förväntningar som jag hade på mig själv. Det var också en nyfikenhet kring allt! Vilka elever kommer jag att få möta? Hur kommer jag att uppfattas av eleverna och föräldrarna eller hur kommer jag att lyckas övertyga mina nya kollegor om att jag nu är en av dem?

Inget av det ovannämnda gick så som jag hade föreställt mig att det skulle gå. Eleverna ställde alldeles för svåra frågor redan från början och så gjorde även deras föräldrar. Kollegorna välkomnade mig även dem med egna förväntningar om kollegiala utbyten. Men i alla dessa nya och alltför snabba vändningar lyckades jag hitta ett fungerade förhållningssätt som jag nu 11 år senare vill dela med mig av.

Elever kommer att ställa svåra frågor. Det ska de också få göra, men räds inte utmaningen. Se det istället som ett samspel där du utmanar dem och de utmanar dig. Kör med öppna kort och låt eleverna få veta att du är en lärare och inte ett uppslagsverk. Ett direkt svar behöver inte alltid vara det bästa svaret. Våga be om att få tänka och återkomma. Det är då som du och eleven oftast kommer att få till en genomtänkt och lärande dialog. Detsamma gäller vårdnadshavarna. Lita på att ni tillsammans vill nå samma mål men att det är du som är proffset på ditt arbete. Lär känna dina kollegor och intressera dig för deras erfarenheter. De sitter på många års beprövad erfarenhet som du kommer kunna ha stor nytta av.

Tänk också på att:

  • Satsa på att bygga relationer med dina elever, men kom ihåg att skilja mellan att vara personlig och privat.
  • Tydlighet, struktur och en öppen dialog hjälper att bygga en grund för ett gott inlärningsklimat.
  • Var alltid förbered men våga också vara flexibel utifrån situationer som uppstår i klassrummet. Det du inte hinner under en lektion hinner du under nästa. Samspelet med dig som lärare är en viktig del av lärandet och kräver tålamod.
  • Var lyhörd för elevernas tankar kring metoder och didaktik. Genom deras tankar och erfarenheter får du en möjlighet att utveckla dina arbetsmetoder.

Välkommen till kåren!

Dennis Serwadda

Lyssna på podden Ny som lärare.